Projekty dla przemysłu

 • projekty technologiczne i konstrukcyjne przeróbki mechanicznej surowców mineralnych w tym zakłady wzbogacania rud, instalacje odwadniające i suszące np. koncentratu miedzi, miału węglowego oraz produktów na oczyszczalniach ścieków,
 • projekty instalacji do wtórnego przerobu odpadów poflotacyjnych, w tym odzysk rud metali nieżelaznych,
 • opracowania dla odwadniania i filtracji osadów poneutralizacyjnych,
 • projekty technologiczne i konstrukcyjne specjalistycznych instalacji przemysłowych,
 • projekty techniczne urządzeń zaplecza technicznego dla przemysłu wydobywczego i ogólnego takie jak: warsztaty, myjnie pojazdów, stacje paliw, składowiska złomu, drewna, materiałów sypkich, konstrukcji stalowych,
 • indywidualne konstrukcje maszyn i urządzeń nietypowych,
 • opracowanie projektów technicznych systemów transportowych (przenośniki taśmowe, zgrzebłowe, płytowo-członowe, ślimakowe, kubełkowe, łańcuchowo-talerzykowe itp.),
 • projekty wielobranżowe hal produkcyjnych i magazynowych,
 • projekty obiektów i instalacji przemysłowych ciepłownictwa, chłodnictwa i wentylacji,
 • projekty obiektów energetycznych średniego i niskiego napięcia,
 • projekty zasilania i sterowania obiektów przemysłowych naziemnych i podziemnych związanych z zakładami górniczymi i zakładami przeróbki rud,
 • opracowywanie dokumentacji projektowej systemów automatyki i sterowania procesów przemysłowych,
 • projekty zagospodarowania terenu, w tym koordynacja sieci uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i szaty roślinnej, drogi i place, budowle i konstrukcje inżynierskie oraz obiekty i elementy małej architektury.

 

instalacje przemysłowe

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.