Projekty dla budownictwa ogólnego i specjalistycznego

 • projekty obiektów zaplecza socjalno-administracyjnego i technicznego zakładów górniczych i przemysłowych,
 • opracowania dla budownictwa ogólnego,
 • projekty rozbudowy i przebudowy oraz remontów, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania obiektów istniejących,
 • projekty lekkiej obudowy,
 • opinie i ekspertyzy budowlane budynków i konstrukcji inżynierskich,
 • projekty zabezpieczeń przed wpływem oddziaływań sejsmicznych i parasejsmicznych,
 • projekty instalacji sanitarnych ( wentylacji, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, gazu palnego i technicznego, sprężonego powietrza, instalacji wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),
 • projekty obiektów instalacyjnych wraz ze specjalistyczną technologią (np. kotłownie, węzły cieplne, wentylatorownie, sprężarkownie),
 • projekty obiektów gospodarki cieplnej, układów odzysku ciepła i rekuperacji ciepła,
 • projekty obiektów gospodarki wodnej i ściekowej takich jak: ujęcia wody, pompownie, zakłady i stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, obiekty oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne, systemy hydrotransportu oraz zbiorniki retencyjne,
 • projekty instalacji elektrycznych oraz oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego budownictwa ogólnego i przemysłowego,
 • projekty systemów odwodnieniowych,
 • projekty układów rozmrażania wagonów.
 • projekty podziemnych tras turystycznych,
 • projekty zagospodarowania terenu, urządzenia i uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i szaty roślinnej, drogi i place, budowle i konstrukcje inżynierskie oraz obiekty i elementy małej architektury.

Projekty dla budownictwa ogólnego i specjalistycznego

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.