Opracowanie kosztowe jako ważny etap projektowania budowlanego

Opracowanie kosztowe jako ważny etap projektowania budowlanego

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sporządzić ich kosztorys. Opracowanie kosztowe, przeprowadzone jeszcze na etapie projektowania, pozwoli inwestorowi przygotować się na związane z inwestycją nakłady finansowe. Dzięki opracowaniu możliwa jest ocena ekonomicznej efektywności inwestycji i zadecydowanie, czy jest ona opłacalna.

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie sporządza się także w celu prowadzenia bieżącej kontroli wydawania środków finansowych podczas realizacji inwestycji. Ułatwia to w znacznym stopniu opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z harmonogramem pozyskiwania i wydatkowania środków. Z czego zatem składa się opracowanie kosztowe?

 

Ogólna charakterystyka opracowania kosztowego

 

Oferowane przez nas opracowanie kosztowe inwestycji budowlanej składa się z siedmiu grup kosztów:

  • grupy pierwszej, czyli poniesionych nakładów na pozyskanie działki budowlanej,
  • grupy drugiej, czyli poniesionych nakładów na przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci,
  • grupy trzeciej, czyli poniesionych nakładów na budowę obiektów podstawowych,
  • grupy czwartej, czyli poniesionych nakładów na instalacje,
  • grupy piątej, czyli poniesionych nakładów na zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych,
  • grupy szóstej, czyli poniesionych nakładów na wyposażenie,
  • grupy siódmej, czyli poniesionych nakładów na prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch.

 

Ponadto wartość kosztorysowa inwestycji obejmuje także podatek od wartości towarów i usług. Uwzględnia się go w kosztach każdej grupy i oblicza w poziomie cen oraz stawek podatku VAT obowiązujących w dniu wykonania obliczeń. Z kolei obliczeń poszczególnych kosztów w grupach dokonuje się na podstawie wskaźników cenowych, obowiązujących na rynku budowlanym i podawanych w wydawnictwach cenowych. Sprawdźmy, jak przyporządkować odpowiednie koszty poszczególnym grupom.

 

Jakie koszty umieszcza się w poszczególnych grupach?

W grupie pierwszej opracowania kosztowego inwestycji budowlanej, dotyczącej kosztów związanych z pozyskaniem działki budowlanej, umieszcza się m.i.n. opłaty za zakup ziemi i znajdujących się na niej obiektów oraz uwzględnia się koszty, związane z ewentualną koniecznością zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W kosztach grupy pierwszej należy uwzględnić również nakłady, poniesione na opracowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, na scalenie lub podział działki, zakup map oraz na ewentualne prace archeologiczne.

Grupa druga, czyli przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci obejmuje między innymi koszty robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonania przyłączy sanitarnych oraz elektrycznych. W trzeciej grupie powinny znaleźć się koszty budowy podstawowych obiektów budowlanych, w czwartej instalacji, w tym instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz elektrycznych i teletechnicznych.

W grupie piątej wyszczególnia się koszty zagospodarowania terenu oraz budowy obiektów pomocniczych, czyli na przykład budowy ogrodzenia, dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz chodników. Grupa szósta stanowi spis kosztów wyposażenia budynku: mebli, sprzętu elektronicznego czy audiowizualnego, siódma natomiast koszty opracowania programu inwestycyjnego, wykonania ekspertyz pomiarów geodezyjnych oraz prac geologicznych, oraz prac projektowych i nadzorów.

Nasza firma oferuje Państwu opracowania kosztowe na różnych etapach projektowania we wszystkich branżach. Wykonujemy szacunkowe zestawienie kosztów, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienia kosztów oraz aktualizacje cen w kosztorysach inwestorskich.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.