Opracowanie kosztowe jako ważny etap projektowania budowlanego

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sporządzić ich kosztorys. Opracowanie kosztowe, przeprowadzone jeszcze na etapie projektowania, pozwoli inwestorowi przygotować się na związane z inwestycją nakłady finansowe. Dzięki opracowaniu możliwa jest ocena ekonomicznej efektywności inwestycji i zadecydowanie, czy jest ona opłacalna.

Przedmiary i kosztorysy inwestorskie sporządza się także w celu prowadzenia bieżącej kontroli wydawania środków finansowych podczas realizacji inwestycji. Ułatwia to w znacznym stopniu opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji wraz z harmonogramem pozyskiwania i wydatkowania środków. Z czego zatem składa się opracowanie kosztowe?

 

Ogólna charakterystyka opracowania kosztowego

 

Oferowane przez nas opracowanie kosztowe inwestycji budowlanej składa się z siedmiu grup kosztów:

  • grupy pierwszej, czyli poniesionych nakładów na pozyskanie działki budowlanej,
  • grupy drugiej, czyli poniesionych nakładów na przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci,
  • grupy trzeciej, czyli poniesionych nakładów na budowę obiektów podstawowych,
  • grupy czwartej, czyli poniesionych nakładów na instalacje,
  • grupy piątej, czyli poniesionych nakładów na zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych,
  • grupy szóstej, czyli poniesionych nakładów na wyposażenie,
  • grupy siódmej, czyli poniesionych nakładów na prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch.

 

Ponadto wartość kosztorysowa inwestycji obejmuje także podatek od wartości towarów i usług. Uwzględnia się go w kosztach każdej grupy i oblicza w poziomie cen oraz stawek podatku VAT obowiązujących w dniu wykonania obliczeń. Z kolei obliczeń poszczególnych kosztów w grupach dokonuje się na podstawie wskaźników cenowych, obowiązujących na rynku budowlanym i podawanych w wydawnictwach cenowych. Sprawdźmy, jak przyporządkować odpowiednie koszty poszczególnym grupom.

 

Jakie koszty umieszcza się w poszczególnych grupach?

W grupie pierwszej opracowania kosztowego inwestycji budowlanej, dotyczącej kosztów związanych z pozyskaniem działki budowlanej, umieszcza się m.i.n. opłaty za zakup ziemi i znajdujących się na niej obiektów oraz uwzględnia się koszty, związane z ewentualną koniecznością zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W kosztach grupy pierwszej należy uwzględnić również nakłady, poniesione na opracowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, na scalenie lub podział działki, zakup map oraz na ewentualne prace archeologiczne.

Grupa druga, czyli przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci obejmuje między innymi koszty robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonania przyłączy sanitarnych oraz elektrycznych. W trzeciej grupie powinny znaleźć się koszty budowy podstawowych obiektów budowlanych, w czwartej instalacji, w tym instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz elektrycznych i teletechnicznych.

W grupie piątej wyszczególnia się koszty zagospodarowania terenu oraz budowy obiektów pomocniczych, czyli na przykład budowy ogrodzenia, dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz chodników. Grupa szósta stanowi spis kosztów wyposażenia budynku: mebli, sprzętu elektronicznego czy audiowizualnego, siódma natomiast koszty opracowania programu inwestycyjnego, wykonania ekspertyz pomiarów geodezyjnych oraz prac geologicznych, oraz prac projektowych i nadzorów.

Nasza firma oferuje Państwu opracowania kosztowe na różnych etapach projektowania we wszystkich branżach. Wykonujemy szacunkowe zestawienie kosztów, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienia kosztów oraz aktualizacje cen w kosztorysach inwestorskich.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.